| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W celu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w §2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Przemysław Stefański


Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), która stanowi, że rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty.

Wywołanie nowej uchwały jest związane ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadów, jak również zmianą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały uważam za zasadne. Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Sporządziła:

A. Sidorowicz


[1]) zmiany: Dz. U z 2013r. poz. 1593; Dz. U. z 2015r. poz. 87; Dz. U. z 2015r. poz. 122; Dz. U. z 2015r. poz. 87; Dz. U. z 2015r. poz. 1688

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »