| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/69/15 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r poz. 1515) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774). art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rada Gminy
uchwala, co następuje;

§ 1. Określa się wzory formularzy i deklaracji podatkowych:

1. wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1? Stanowiacy załącznik nr 1 do uchwały;

2. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości /DN-1/ stanowiący załącznik nr 2 do uchwały

3. wzór informacji w sprawie podatku rolnego /IR-1/ Stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4. wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/ stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5. wzór informacji w sprawie podatku leśnego/Il-1/ stanowiący załącznik nr 5 do uchwały

6. wzór deklaracji na podatek leśny /DL-1/ stanowicy załącznik nr 6 do uchwały;

7. wzór deklaracji na podatek od środków transportowych /DT-1/ stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

8. załącznik do deklaracji DT-1/A - stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/192/14 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 23 października 2014 roku

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/69/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/69/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/69/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zalacznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/69/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zalacznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/69/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zalacznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/69/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zalacznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/69/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zalacznik nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/69/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zalacznik nr 8

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »