| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/15 Rady Gminy Włocławek

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528,
poz. 774 ) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się w 2016 roku z podatku od nieruchomości następujące nieruchomości:

1. Budynki mieszkalne i ich części zajęte na cele mieszkalne z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Budynki pozostałe nie wymienione w § 2 ust.5 Uchwały Nr XI/79/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Pozostałe grunty i budynki oraz budowle wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb:

1) działalności w zakresie sportu,

2) działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3) działalności kulturalnej.

4. Budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Traci moc Uchwała II/16/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2014r.
poz. 3881).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek


Paweł Bogdanowicz


Uzasadnienie

Uprawnienia Rady Gminy do zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości wynikają
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 849). Ustawa nie precyzuje zakresu zwolnień, które mogą być wprowadzane. Inwencja w tym zakresie należy do organów lokalnych.

Zwolnienia muszą mieć jednak charakter przedmiotowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »