| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Sadki

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699 poz. 774, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 663 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.063 zł;

2) od samochodu ciężarowego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku nr 1 do uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 663 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.063 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton do 9,5 tony włącznie - 145 zł;

b) powyżej 9,5 tony i poniżej 12 ton - 332 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku nr 3 do uchwały;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 824 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca -1.809 zł;

§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 3 i 7 wyprodukowanych przed 2006 rokiem

stawkę podatku zwiększa się o 5% i określa się w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 696 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 945 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.116 zł;

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 696 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 945 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.116 zł;

3) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 866 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca -1.900 zł;

§ 3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 3 i 7 posiadających katalizator stawkę podatku

zmniejsza się o 10% i określa się w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 596 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 810 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 956 zł;

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 596 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 810 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 956 zł;

3) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 741 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca -1.628 zł;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Gajewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 11 grudnia 2015 r.

stawki podatku dla samochodów ciężarowych

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie

jezdne) z

zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem

uznanym za

równoważne

inne

systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1063

1201

13

14

1131

1270

14

15

1201

1335

15

1270

1717

Trzy osie

12

17

1131

1270

17

19

1201

1335

19

21

1282

1419

21

23

1378

1513

23

25

1499

2154

25

1635

2249

Cztery osie i więcej

12

25

1294

1499

25

27

1499

1705

27

29

1705

2284

29

31

2317

3100

31

2385

3100


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/75/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 11 grudnia 2015 r.

stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie

jezdne) z

zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem

uznanym za

równoważne

inne

systemy

zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1285

1499

18

25

1499

1705

25

31

1705

1909

31

1977

2396

Trzy osie i więcej

12

40

1772

2385

40

2385

3100


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/75/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 11 grudnia 2015 r.

stawki podatku od przyczep i naczep

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie

jezdne) z

zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem

uznanym za

równoważne

Inne

systemy

zawieszenia

osi jezdnych

Jedna oś

12

18

340

443

18

25

543

748

25

613

817

Dwie osie

12

28

478

817

28

33

852

1158

33

38

1158

1772

38

1568

2315

Trzy osie i więcej

12

38

954

1294

38

1294

1772


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) przy określaniu stawek podatku od środków transportowych Rada Gminy uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.

Zaproponowane w uchwale stawki roczne podatku od środków transportowych uwzględniają wysokości stawek minimalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M. P. z 22 października 2015 r. poz. 1029) oraz stawek maksymalnych wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19 sierpnia 2015 r. poz. 735).

Stawki określono na podstawie Zarządzenia Nr 82/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 września 2015 roku.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Gajewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »