| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Osiek

z dnia 3 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr IV/22/2015 z dnia 27 stycznia 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 8/2015 z dnia 28 stycznia 2015r.

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr V/27/2015 z dnia 18 marca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 13/2015 z dnia 30 marca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 17/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 20/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 24/2015 z dnia 08 maja 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VI/32/2015 z dnia 28 maja 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VII/40/2015 z dnia 24 czerwca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 31/2015 z dnia 14 lipca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 33/2015 z dnia 31 lipca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 34/2015 z dnia 05 sierpnia 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VIII/46/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 39/2015 z dnia 04 września 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 41/2015 z dnia 10 września 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr IX/49/2015 z dnia 29 września 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 42/2015 z dnia 30 września 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 48/2015 z dnia 22 października 2015r.

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr X/54/2015 z dnia 29 października 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 52/2015 z dnia 10 listopada 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 53/2015 z dnia 23 listopada 2015r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 13.872.876,83 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.876.703,45 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 996.173,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 14.672.876,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.477.590,45 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.195.286,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 410.080,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 786.000,00 zł,

2) koszty - 796.719,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.";

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 0,00 zł,

2) celową w wysokości - 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 35.000,00 zł.";

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Michałowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »