| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 50/79/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) zmienionej uchwałami:

- Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 215),

- Nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 238),

- Nr IV/28/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 507),

- Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1011),

- Nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1397),

- Nr 23/32/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1655),

- Nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1831),

- Nr 26/37/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1888),

- Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2178),

- Nr 29/40/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2281),

- Nr 31/44/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2428),

- Nr 33/49/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2532),

- Nr 35/55/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2623),

- Nr 38/59/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2853),

- Nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2963),

- Nr 42/64/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3187),

- Nr 44/67/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3327),

- Nr 46/70/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3601) oraz

- Ne XI/57/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3841) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 191 500,00 zł;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 42 621 441,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 35 257 834,88 zł;

2) dochody majątkowe: 7 363 606,87 zł.";

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 191 500,00 zł;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 44 046 984,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 35 170 883,10 zł;

2) wydatki majątkowe: 8 876 101,61 zł.";

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 "Wydatki" zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 "Wykaz wydatków majątkowych" zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 11 "Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu:

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/79/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 50/79/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI ZMIANY


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 50/79/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI ART 236 UFP


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 50/79/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 50/79/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY ZLECONE


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 50/79/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI ZLECONE


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 50/79/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI UE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »