| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII /30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

z dnia 14 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ.U. z 2013 poz. 1399, 1593 z 2015r. poz. 87, poz.122, poz. 1045, poz. 1269)oraz art. 40 ust.1 i art. 69 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), w związku z § 12 ust 2 pkt 10 statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2012r. poz. 3680), po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr IV/22/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin powiatu Chełmińskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego dnia 29 maja 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom., poz. 1861) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 po ustępie 7 dodaje się ust. 8 oraz 9 w brzmieniu:

1. "8. Właściciel nieruchomości nie posiadającej dostępu do drogi publicznej lub posiadającej dostęp uniemożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości, zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów wystawić pojemniki na pobliskiej nieruchomości lub skraju drogi publicznej za zgodą odpowiednio właściciela i zarządcy drogi, w miejscu uzgodnionym z odbiorcą, z tym że:

- Wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

- Wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

2. 9. Dopuszcza się ustalenie z odbierającym odpady komunalne innego miejsca odbioru odpadów, w tym łącznie dla więcej niż jednej nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości stanowiącej miejsce odbioru odpadów, gdy warunki miejscowe uniemożliwiają okresowo odbiór odpadów w miejscach, o których mowa w poprzednich ustępach.":

2) W § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

1. "6. W przypadku wystąpienia zjawisk pogodowych uniemożliwiających odbiór odpadów z częstotliwością wskazaną w ustępach poprzedzających, częstotliwość odbioru odpadów może zmieniona w zależności od warunków terenowych i drogowych."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku, tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędów Gmin i w poszczególnych sołectwach Gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

§ 4.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego


Krzysztof Wypij

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »