| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/31/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 3 ust. 2a i art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122 ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), w związku z przyjętym statutem Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2012 r. poz. 3680) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w brzmieniu odpowiednio jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

1. Deklarację , o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w siedzibie w Stolnie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, nową deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w siedzibie w Stolnie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 3.

Tracą moc uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego :

1) Nr III/14/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. poz. 502 ) ;

2) Nr V/27/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2714).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego


Krzysztof Wypij


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Nieruchomość zamieszkała


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Nieruchomość niezamieszkała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »