| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/156/2015 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku przy ul. Szpitalnej 34 w Żninie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 25 ust.1 i 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żninie przy ul. Szpitalnej 34, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 590, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00017988/9.

§ 2. W § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wykreśla się zapis: "ul. Szpitalnej 34 ".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Koziełek


Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr XXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Żninie, z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata Rada Miejska w Żninie upoważniła Burmistrza Żnina do dokonywania czynności w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach, w których wcześniej nastąpiło ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży co najmniej jednego lokalu mieszkalnego. Ponieważ w budynku, w którym położone są przedmiotowe lokale nie wyodrębniono na odrębną własność i nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego upoważnienie udzielone Burmistrzowi Żnina przez Radę Miejską w Żninie nie obejmuje lokali w tym budynku. Ponadto w § 2 ust. 1 przedmiotowej uchwały Rada Miejska określiła lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Żnin, które nie podlegają sprzedaży. W wykazie tym znalazły się również lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Szpitalnej 34 w Żninie. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) cytowanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym, art. 25 ust. 1 i 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku wymaga wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Żninie.


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1777

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »