| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/76/2015 Rady Powiatu w Rypinie

z dnia 23 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pk.8 lit.c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ) oraz art. 211,art 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.532, poz.238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz.1513, poz. 1854 ), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2015 r., uchwałą Nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 lutego 2015 r., uchwałą Nr 44/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 lutego 2015 r., uchwałą Nr 53/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 marca 2015 r., uchwałą Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 kwietnia 2015 r., uchwała Nr 60/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr 73/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 maja 2015 r., uchwałą Nr VI/50/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 maja 2015 r., uchwałą Nr 82/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 maja 2015 r., uchwałą Nr 84/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 czerwca 2015 r., uchwałą Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lipca 2015 r., uchwałą Nr 105/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 lipca 2015 r., uchwałą Nr 109/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr 113/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 września 2015r., uchwałą Nr 122/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 2015 r., uchwałą Nr 131/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 października 2015 r., uchwałą Nr IX/69/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 października 2015 r., uchwałą Nr 136/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 listopada 2015 r., uchwałą Nr X/72/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015 r., uchwałą Nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. Dochody budżetu w wysokości 50.537.785,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.035.475,22 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.502.310,00 zł";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 53.285.374,22 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 45.138.394,22 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.146.980,00 zł.".

§ 5. otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 588.800 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 81.320 zł".

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Cegłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzialanych z budżetu w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »