| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2015 r.,

Uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 304/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 306/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r.,

Uchwałą Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 351/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 362/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 grudnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) kwota dochodów budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 102.248.589,08zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 88.652.124,08 zł,

b) dochody majątkowe: 13.596.465,00 zł;

2) kwota wydatków budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 100.491.807,08 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 83.950.009,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 16.541.798,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 336.455,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 111.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

4) załącznik nr 8 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

5) załącznik nr 9a ,,Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/93/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/93/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/93/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

I. WYDATKI

W planie wydatków budżetu miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą ujęcia w planie potrzeb finansowych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym.

Zasadniczą zmianą w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy jest zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania w części zapewnienia finansowania wynagrodzeń pracowników oraz zwiększenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W zakresie wydatków majątkowych zmiany przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.

Dział, rozdział, paragraf

Nazwa zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

1

750/75023 § 6050

Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy

---

15 000,00

0,00

2

801/80101/ § 6060

Zakup szafy do przechowywania laptopów

4 250,00

4 250,00

3

801/80110/ § 6060

Zakup szafy do przechowywania laptopów

4 250,00

4 250,00

4

900/90095/§ 6050

Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych dla miasta Brodnicy

---

60 000,00

0,00

5

900/90095/§ 6050

Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

---

45 000,00

151 500,00

Razem:

8 500,00

120 000,00

Ogółem zmniejszenie

111 500,00

II. ZAŁĄCZNIKI

Zmiany załączników nr 2, 3 i 4 do uchwały budżetowej dotyczą ich dostosowania do wprowadzonych uchwałą zmian w planie wydatków budżetu na rok 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »