| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/15 Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art.130a ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.)[1]) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia
2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2015 r. poz. 707) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat obowiązujących w 2016 r. za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Świeckiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingach strzeżonych, w kwotach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów obowiązujących w 2016 r. powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w kwotach określonych
w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Naliczanie kosztów o których mowa w ust.1 następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia lub dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności załadunku pojazdu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świeckiemu.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego


Grzegorz Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/15
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Tabela Nr 1

Stawki opłat za usunięcie pojazdu

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł

rower lub motorower

111

motocykl

219

pojazd o dmc do 3,5 t

480

pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t

599

pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t

848

pojazd o dmc powyżej 16 t

1.250

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.521

Tabela Nr 2

Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania

rower lub motorower

19

motocykl

26

pojazd o dmc do 3,5 t

39

pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t

51

pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t

73

pojazd o dmc powyżej 16 t

134

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

197


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/15
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Tabela Nr 1

Koszty w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł

pojazd o dmc do 3,5t

100

pojazd o dmc powyżej 3,5t

350

Tabela Nr 2

Koszty w przypadku dojazdu i podjęcia czynności załadunku pojazdu

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł

rower lub motorower

100

motocykl

150

pojazd o dmc do 3,5 t

330

pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t

480

pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t

600

pojazd o dmc powyżej 16 t

850

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.100


Uzasadnienie

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zgodnie z art. 130a ust.6c Minister Finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia maksymalne stawki opłat na rok 2016. W związku z tym nastąpiła konieczność zmiany stawek opłat określonych w Uchwale Nr XLII/253/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2014 roku. Ustawodawca corocznie określa maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art.50a i art.130a wymienionej ustawy. Stąd też mając na względzie prawidłową realizację tych zadań należy przyjąć stawki określone w obwieszczeniu. Opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą, opłaty stanowią dochód własny powiatu. Uchwalone stawki opłat będą obowiązywać do 31 grudnia 2016 roku, ponieważ zgodnie z art. 130a ust. 6b i 6c wymienionej ustawy, maksymalne stawki opłat ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy i są ogłaszane przez ministra do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego


Grzegorz Chmielewski


[1]) Zmiany do tekstu jednolitego Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 951, poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822 oraz z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 1326

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kajetan Kubicz

Adwokat i Senior Associate Kancelarii LTCA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »