| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/99/15 Rady Gminy Cekcyn

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej oraz w sprawie zwolnień z opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz. 1045, poz. 1777) w zw. z art. 9 pkt 11 a) i pkt 12 oraz art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1045)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Cekcyn opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od czynności sprzedaży na terenie Gminy Cekcyn w wysokości:

1) od sprzedaży płodów rolnych i runa leśnego - 1,00 zł za każdy m2 zajętej powierzchni;

2) od sprzedaży pozostałych artykułów - 2,50 zł za każdy m2 zajętej powierzchni.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od czynności sprzedaży na terenie Gminy Cekcyn podczas festynów i innych imprez w wysokości:

1) przy sprzedaży piwa (od jednego nalewaka, dystrybutora) - 50,00 zł;

2) przy sprzedaży wyrobów gastronomicznych:

a) za zajęcie powierzchni do 2 mb długości powierzchni wystawienniczej - 30,00 zł;

b) za zajęcie powierzchni od 2 mb do 5 mb długości powierzchni wystawienniczej - 50,00 zł;

c) za zajęcie powierzchni powyżej 5 mb długości powierzchni wystawienniczej - 70,00 zł;

3) za zajęcie terenu pod ustawienie karuzeli, zamku dmuchanego, automatów itp. (od urządzenia) - 20,00 zł;

4) przy sprzedaży innych towarów - odzież, obuwie, zabawki itp. - 20,00 zł.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej określonej w § 3 podmioty sponsorujące imprezy oraz festyny.

§ 5. Pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa, a jako inkasentów ustala się wyznaczonych przez Wójta Gminy Cekcyn pracowników Urzędu Gminy w Cekcynie.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty ustalonej w § 2 i § 3 w wysokości 25% zainkasowanej kwoty.

§ 7. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cekcyn nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 8. Wypłata wynagrodzenia przysługującego inkasentom odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

§ 9. Traci moc Uchwała Rady Gminy Cekcyn Nr X/78/11 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Cekcyn oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r., Nr 291, poz. 3086).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Uzasadnienie

W związku ze zmianą art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), którą przewidziano wprowadzenie opłaty targowej na podstawie samodzielnej decyzji jednostek samorządów gminnych należało podjąć nową uchwałę, która wprowadzi opłatę targową oraz ustali jej stawki. W uchwale zostały przeniesione stawki z dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »