| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/65/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 2 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,poz.595 j.t. ze zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 j.t. ze zm.[2])) Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/27/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: W § 1 kwotę "54.863.643 zł" zastępuje się kwotą "55.397.643 zł". Dochody bieżące w kwocie 49.849.734 zł zastępuje się kwotą 50.083.734 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.013.909 zł zastępuje się kwotą 5.313.909 zł. W § 2 ust.1 kwotę "57.881.912" zastępuje się kwotą "58.415.912 zł". Wydatki bieżące w kwocie 47.452.779 zł zastępuje się kwotą 47.686.779 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 10.429.133 zł zastępuje się kwotą 10.729.133 zł. W § 6 ust.2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.116.800 zł zastępuje się kwotą 4.650.800 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr II/27/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015:

1. Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

2. Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

3. Nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Nr 3a zgodnie z załącznikiem nr 3a,

5. Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4,

6. Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Jabłoński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz, 379, poz.1072, z 2015 r.871.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r poz. 238, poz.532, poz.1117, poz. 1130.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »