| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.[1])), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XII/95/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 44 373 445,00 z tego:

1) bieżące w wysokości: 44 136 625,00 zł,

2) majątkowe w wysokości: 236 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 44 373 445,00 z tego:

1) bieżące w wysokości: 43 762 145,00 zł

2) majątkowe w wysokości: 611 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) § 6.1. otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3";

4) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2 i 4 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Starosta Radziejowski


Jarosław Kołtuniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 30.900 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2016 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 755 rozdział 75515 § 2110 o 30.900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 30.900 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 25 stycznia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2016 zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale 755 rozdział 75515 30.900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

III. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1045, poz. 1890.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »