| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 3 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zmiany: poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku
z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się kryteria naboru do publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Janikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Grzegorz Czerwiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 3 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 3 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Do UCHWAŁY NR XIII/100/2016

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 03 lutego 2016 roku.

w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5.

W myśl art. 20e ust. 4 ww. ustawy kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Stosownie do art. 20zf pkt 1 ww. ustawy kompetencje i zadania określone w art. 20e
ust. 3 i 4 wykonuje rada gminy.

Mając na uwadze powyższe, wywołanie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »