| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) kropkę na końcu pkt 4 zastępuje się średnikiem;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu ul. Józefa Krzymińskiego 4.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/155/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 lutego 2016 r.

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określona została w uchwale nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty wydłużającą wiek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym rozszerzono sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wprowadzona zmiana powiększy ofertę edukacyjną dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne.

Ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy, zgodnie z art. 14a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, do kompetencji rady gminy.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »