| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/103/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.[1])), art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego Gimnazjum.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Wynik sprawdzianu uzyskany w klasie VI szkoły podstawowej

Max 20 pkt

(z cz. I sprawdzianu)

Max 20 pkt

(z cz. II sprawdzianu)

Wynik wyrażony w

liczbie uzyskanych

procentów z części

pierwszej i części

drugiej sprawdzianu

pomnożony przez

współczynnik 0,2

Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

2

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

20

Świadectwo szkolne

3

Niepełnosprawność kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

4

Realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu

20

Oświadczenie rodziców potwierdzające realizację obowiązku nauki rodzeństwa w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu

5

Kryterium społeczne (wielodzietność rodziny kandydata - gdy rodzina wychowuje co najmniej troje dzieci, samotne wychowywanie kandydata przez jedno z rodziców, objęcie kandydata pieczą zastępczą)

10

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego


Maria Wiśniewska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (…). Jak stanowi art. 20e ust. 4 ww. ustawy kryteriom, o których mowa w ust. 4, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia (…).

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem powiatu umożliwiającym gimnazjum przeprowadzenie rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Niniejsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez dyrektora Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 35.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »