| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/125/2016 Rady Gminy Dobrcz

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515, 1890) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się nazwę nowej ulicy w miejscowości Dobrcz: "Orzechowa", której przebieg wskazany został w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz


Halina Pietrzak


Załącznik do Uchwały Nr X/125/2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy o drogach publicznych ulica to droga na terenie zabudowy lub terenie przeznaczonym pod zabudowę zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Służąca komunikacji działka nr 91/7 o pow. 0,3296 ha obręb geodezyjny Dobrcz oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rola (RIVa, RIVb), a także przyległe do niej tereny przewidziane pod zabudowę spełniają opisany warunek.

Nadanie działce nr 91/7 w miejscowości Dobrcz nazwy ulicy "Orzechowa" jest podyktowane koniecznością przydzielania numerów porządkowych budynkom planowanym do realizacji na przyległych nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 91/4, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19.

Działka w granicy której ma się mieścić ulica Orzechowa jest własnością Gminy Dobrcz.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach nazw dróg wewnętrznych należy do wyłącznej właściwości rady gminy, stąd konieczne jest podjęcie w tej kwestii stosownej uchwały przez Radę Gminy Dobrcz.

Podjęcie uchwały pozwoli na prowadzenie numeracji porządkowej dla przyległych nieruchomości., oraz poprzedzi geodezyjną zmianę użytku z "rola" (R) na "droga" (dr).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »