| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/126/2016 Rady Gminy Dobrcz

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515, 1890), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego, Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi o znaczeniu lokalnym:

1) w miejscowości Borówno ul. Polna (działka nr 34/149-część, 37/29-część, 38, 34/139, 36/29, 34/92, 35/29, 34/55, 34/3, 34/25, 34/32-część obręb geodezyjny Borówno);

2) w miejscowości Aleksandrowo ul. Turystyczna (działka nr 146, 141, 145-część, 128-część, 129/1 obręb geodezyjny Borówno);

3) ul. Spacerowa-Borówno-Kusowo (działka nr 71/3-część i 98 obręb geodezyjny Borówno);

4) droga Aleksandrowo-Strzelce Górne (działka nr 145 obręb geodezyjny Borówno i działka nr 21 obręb geodezyjny Strzelce Górne)

2. Przebieg wyżej wymieniowych dróg wskazany został w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz


Halina Pietrzak


Załącznik do Uchwały Nr X/126/2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu.

Propozycja w sprawie zaliczenia ww. dróg do kategorii dróg gminnych została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego uchwałą nr 117/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.

W związku z powyższym uchwałę uważa się za zasadną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »