| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 717/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy postanawia, co następuje:

§ 1. W związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Nakielskiego Pana Piotra Andrzeja Hemmerlinga, wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 6 zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, na jego miejsce wstępuje kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów - Pani Renata Maria Gaj-Kowalska.

§ 2. 1. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.

2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanej i przesyła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 387 § 1 Kodeksu wyborczego w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w mieście na prawach powiatu oraz mandatu radnego powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Stosownie do art. 387 § 2 Kodeksu wyborczego kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone komisarzowi wyborczemu na piśmie w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.

Uchwałą Nr XVI/126/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. Rada Powiatu Nakielskiego stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego tej Rady Pana Piotra Andrzeja Hemmerlinga, wybranego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. na kadencję 2014-2018 w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 6 zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia funkcji.

Niezwłocznie po uprawomocnieniu się tej uchwały Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy wszczął postępowanie w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego.

Ustalono, że kandydatką z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów jest Pani Renata Maria Gaj-Kowalska (uzyskała 212 głosów). Po otrzymaniu zawiadomienia o przysługującym mandacie radnego nie złożyła ona oświadczenia o zrzeczeniu się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu i złożyła oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności w wyborach do Rady Powiatu Nakielskiego, o którym mowa w art. 426 § 2 Kodeksu wyborczego.

W tym stanie faktycznym i prawnym Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy postanowił jak w sentencji.

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy


Andrzej Siuchniński


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »