| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/94/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 22 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/82/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy: nr XI/87/2016 z dnia 22.01.2016 r.

- Zarządzeniami Wójta Gminy: nr 1/F/2016 z dnia 28.01.2016 r., nr 3/F/2016 z dnia 23.02.2016 r.,
nr 4/F/2016 z dnia 9.03.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1, § 2, § 3 § 8 otrzymują brzmienie:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w kwocie 15 313 106,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 14 843 106,35 zł,

2) dochody majątkowe - 470 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie 16 187 658,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 13 818 117,35 zł,

2) wydatki majątkowe - 2 369 541,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 699 592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 825 040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
w tym:

a) podmiotowe w kwocie - 86 500,00 zł,

b) celowe w kwocie - 330 000,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w tym:

a) celowe w kwocie - 99 300,00 zł,

b) podmiotowe w kwocie - 645 000,00 zł.

II. Wprowadza się § 13 w brzmieniu:

§ 13. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 874 552,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

III. Wprowadza się załącznik nr 14 "Wykaz wydatków bieżących na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3§ 13 w brzmieniu określonym
w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy Kijewo Królewskie


Bożena Rysiewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/2016
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/94/2016
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/94/2016
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/94/2016
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/94/2016
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/94/2016
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.,

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »