| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Osiek

z dnia 23 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/65/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 59/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIII/72/2016 z dnia 17 lutego 2016r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 64/2016 z dnia 26 lutego 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13.730.459,65 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.130.459,65 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14.730.459,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.330.459,65 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Michałowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/75/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/75/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/75/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »