| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/175/2016 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 1 kwietnia 2016r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej n/w drogi:

1) nr 040122 C w granicy działki ewidencyjnej nr 244 położonej w Nowej Wsi;

2) nr 040105 C w granicy działek ewidencyjnych nr 243/2 i 424/1 położonych w Zakurzewie;

3) nr 040142 C w granicy działki ewidencyjnej nr 228 w Białym Borze;

4) nr 040281 C w granicy działek ewidencyjnych nr 54/1 i 51/1 w Lisich Kątach;

5) nr 040422 C w granicy działki ewidencyjnej nr 225 w Turznicach;

6) nr 040180 C w granicy działki ewidencyjnej nr 222/1 w Wielkim Wełczu;

7) nr 040185 C w granicy działek ewidencyjnych nr 499 i 160/4 w Wielkim Wełczu;

8) nr 040182 C w granicy działek ewidencyjnych nr 271/3 i 271/4 w Wielkim Wełczu;

9) nr 040183 C w granicy działki ewidencyjnej nr 468 w Wielkim Wełczu;

10) nr040186 C w granicy działki ewidencyjnej nr 491 w Wielkim Wełczu;

11) nr040181 C w granicy działki ewidencyjnej nr 225/1 w Wielkim Wełczu;

12) nr040103 C w granicy działki ewidencyjnej nr 18/1 w Wielkim Wełczu.

§ 2. Położenie dróg wyłączonych z użytkowania jako dróg publicznych określają załączniki nr 1-16 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik10.pdf

10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik11.pdf

11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik12.pdf

12


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik13.pdf

13


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik14.pdf

14


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik15.pdf

15


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/175/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik16.pdf

16


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady Gminy Grudziądz. Wyżej wymienione działania przeprowadzono zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a ich celem jest uregulowanie stanu formalno-prawnego nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »