| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/103/16 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) w związku z art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 z 2016 r. poz. 35, poz. 64)

Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli oraz granice ich obwodów:

1. Przedszkole Samorządowe w Radzikach Dużych do obwodu którego należą miejscowości: Bielawki, Długie I, Długie II, Kiełpiny, Kierz Półwieski, Kupno, Lamkowizna, Łąpinóżek, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały, Radziki Duże, Radziki Małe, Tomkowo, Rumunki Łapinóż, Ruszkowo, Wąpielsk I, Wąpielsk II.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1515 i 1890) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami. Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195) rada gminy ustala plan sieci publicznych przedszkoli, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych.
Celem uchwały jest aktualizacja sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę. Do sieci szkół dodano Przedszkole Samorządowe w Radzikach Dużych.
Proponowane rozwiązanie ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej o przedszkole, zapoznanie z aktualną ofertą edukacyjną w zakresie szkolnictwa przedszkolnego. Uchwała ta nie pociąga za sobą skutków finansowych, dlatego nie wymaga ustalenia źródeł pokrycia w przypadku podjęcia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »