| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy

z dnia 19 kwietnia 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.[2]));

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016 r.,

Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r.,

Uchwałą Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 93.278.809,22 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 91.278.809,22 zł,

b) dochody majątkowe: 2.000.000,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 115.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 91.514.809,22 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 84.570.270,22 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.944.539,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 115.034,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 710.296,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brodnicy


Jarosław Radacz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 115.034,00 zł, w tym:

1. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 92.409,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016/102 z dnia 14 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 22.625,00 zł, na podstawie wyżej wymienionej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 115.034,00 zł, w tym:

1. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 92.409,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 22.625,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 801 - Oświata i wychowanie oraz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 710.296,36 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2016 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

Burmistrz Brodnicy


Jarosław Radacz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

[2]) Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 441, poz. 621, poz. 686, poz. 879, poz. 1242, poz. 1248, poz.1341 i poz. 1444.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »