| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Brodnica

z dnia 27 kwietnia 2016r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016r. poz. 195) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIV/68/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok z dnia 30 grudnia 2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.,

- zmienionej uchwałą Nr XV/79/16 z dnia 12 lutego 2016r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 3 marca 2016r.,

- zmienionej uchwałą Nr XVIII/88/16 z dnia 29 marca 2016r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 31 marca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 26 089 755,81 zł zastępuje się kwotą 26 439 687,83 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 25 567 387,83 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 872 300 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 28 267 832,81 zł zastępuje się kwotą 28 617 764,83 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 22 736 782,83 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 880 982 zł,

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt


Edward Łukaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016, Nr WFB.I.3120.3.18.2016, Nr WFB.I.3120.3.22.2016.

- 952,55 zł - zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- 17 182 zł - zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- 2 076 zł - zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- 2 868 zł - zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010, z przeznaczeniem na organizowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 326 853,47 zł - zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 27.04.2016r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »