| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni terenowych oraz boisk sportowych będących własnością Gminy Grudziądz

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) Regulamin korzystania z placów zabaw i siłowni terenowych stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) Regulamin korzystania z boisk sportowych stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Hanna Kołodziej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/180/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW
I SIŁOWNI TERENOWYCH

§ 1. Właścicielem placów zabaw oraz siłowni terenowych jest Gmina Grudziądz.

§ 2. Wejście na plac zabaw oraz siłownię terenową jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i p.poż.

§ 3. Korzystanie z placu zabaw i siłowni terenowej jest bezpłatne.

§ 4. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci do lat 13, przy czym dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

§ 5. Z urządzeń siłowni terenowej mogą korzystać osoby od 10 roku życia, przy czym osoby do 13 roku życia powinny pozostawać pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

§ 6. Do korzystania z placu zabaw i siłowni terenowej uprawnione są osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które mają pierwszeństwo w korzystaniu z boiska przed osobami indywidualnymi.

§ 7. Z placu zabaw i siłowni terenowej można korzystać od świtu do zmierzchu.

§ 8. Przed korzystaniem z urządzeń siłowni terenowej należy zapoznać się z instrukcją użytkowania danego urządzenia znajdującą się na urządzeniu.

§ 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z placu zabaw oraz z siłowni zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

1) niszczenia urządzeń;

2) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innego sprzętu mogącego zagrozić zdrowiu i życiu użytkowników;

3) pozostawiania śmieci i odpadów;

4) zakłócania porządku i uniemożliwiania korzystania z placu zabaw oraz siłowni terenowej;

5) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników.

§ 10. Wszelkie zauważone usterki należy zgłaszać właścicielowi placu zabaw i siłowni terenowej, tj. Gminie Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, telefon 56 45 11 123.

§ 11. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, użytkownicy lub opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia odpowiednich służb:

Telefon komórkowy - 112,

Telefon stacjonarny - Policja - 997,

Pogotowie ratunkowe - 999,

Straż Pożarna - 998.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/180/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH

§ 1. Właścicielem boiska sportowego jest Gmina Grudziądz.

§ 2. Wejście na boisko sportowe jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i p.poż.

§ 3. Korzystanie z boiska sportowego jest bezpłatne.

§ 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie boiska tylko pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

§ 5. Do korzystania z boiska uprawnione są osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które mają pierwszeństwo w korzystaniu z boiska przed osobami indywidualnymi.

§ 6. Z boiska można korzystać od świtu do zmierzchu.

§ 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się :

1) używania butów innych niż zgodne z przeznaczeniem boiska np. z korkami lub kolcami;

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. roweru, motoroweru, deskorolek, rolek, quadów itp.;

3) niszczenia urządzeń;

4) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innego sprzętu mogącego zagrozić zdrowiu i życiu użytkowników;

5) pozostawiania śmieci i odpadów;

6) zakłócania porządku i uniemożliwiania korzystania z boiska sportowego;

7) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników.

§ 8. Wszelkie zauważone usterki należy zgłaszać właścicielowi boiska sportowego, tj. Gminie Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, telefon 56 45 11 123.

§ 9. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, użytkownicy lub opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia odpowiednich służb:

Telefon komórkowy - 112,

Telefon stacjonarny - Policja - 997,

Pogotowie ratunkowe - 999,

Straż Pożarna - 998.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Place zabaw, siłownie terenowe oraz boiska sportowe zlokalizowane na terenach gminnych, stanowią takie właśnie obiekty użyteczności publicznej. Są one kompleksowo wyposażone w urządzenia zabawowe i sportowe oraz pełnią funkcję rekreacyjno - wypoczynkową dla dzieci i młodzieży. Wprowadzenie regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z urządzeń, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »