| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/73/2016 Rady Gminy Kikół

z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, za miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia każdego następnego miesiąca;

2) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kikół.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski


Uzasadnienie

W dniu 17 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w art. 11 wskazuje, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6 n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »