| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 12 maja 2016r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1282) oraz nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1649) w załączniku nr 2 "Wydatki" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Karol Sarnecki


Załącznik do uchwały nr 71/102/2016 załącznik


Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 5 maja 2015 r. znak SKO-522-40/15 zmieniającej w części decyzję Starosty Wąbrzeskiego z dnia 10 lutego 2015 r. znak KM.7135.5.2014.GR dotyczącą zapłaty przez Pana Andrzeja Kalinowskiego i Getin Noble Bank SA kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i sprzedażą samochodu ciężarowego Getin Noble Bank SA dokonał w dniu 8 czerwca 2015 r. wpłaty kwoty 4 638,44 zł. Wyrokiem z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt II SA/Bd 760/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Wąbrzeskiego. Wobec powyższego zachodzi konieczność dokonania zwrotu na rzecz Getin Noble Bank SA wniesionej kwoty.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »