| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Brodnica

z dnia 9 maja 2016r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016r. poz. 195) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIV/68/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok z dnia 30 grudnia 2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.,

- zmienionej uchwałą Nr XV/79/16 z dnia 12 lutego 2016r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 3 marca 2016r.,

- zmienionej uchwałą Nr XVIII/88/16 z dnia 29 marca 2016r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 31 marca 2016r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 26 439 687,83 zł zastępuje się kwotą 26 766 479,83 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 25 894 179,83 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 872 300 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 28 617 764,83 zł zastępuje się kwotą 28 944 556,83 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 22 993 574,83 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 950 982 zł,

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt


Edward Łukaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016, Nr WFB.I.3120.3.23.2016, Nr WFB.I.3120.3.25.2016, Nr WFB.I.3120.3.26.2016 oraz promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- 4 035 zł - zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010,

- 208 240 zł - zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 40 418 zł - zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- 32 527 zł - zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków stałych,

- 14 642 zł - zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010, z przeznaczeniem na organizowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 35 000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica dział 900, rozdział 90095, paragraf 2460.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9 500 zł przeznaczając kwotę 7 500 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70005oraz kwotę 2 000 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92109.

Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 75023 o kwotę 70 000 zł, przeznaczjąc ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica"

Brodnica, dnia 09.05.2016r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »