| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Zbiczno

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmiany statutów sołectw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz po konsultacjach z mieszkańcami Sołectw uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa:

1) Gaj- Grzmięca stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Gaj- Grzmięca;

2) Czystebłota stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Czystebłota;

3) Zastawie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Zastawie,

4) Lipowiec stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Lipowiec,;

5) Ciche stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Ciche,;

6) Żmijewko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Żmijewko;

7) Brzezinki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Brzezinki;

8) Sumówko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Sumówko;

9) Sumowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Sumowo;

10) Najmowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Najmowo;

11) Pokrzydowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Pokrzydowo;

12) Zbiczno stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Zbiczno, §30 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: " 2. Rada Gminy rozstrzyga, czy wyodrębni w budżecie Gminy środki stanowiące fundusz sołecki. 3. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, są to między innymi: 1) budowa i naprawa chodników; 2) urządzanie placów zabaw dla dzieci; 3) utrzymanie porządku i czystości w sołectwie; 4) oświetlenie ulic; 5) odśnieżanie; 6) remonty wiat przystankowych; 7) dbałość o zieleń na terenie sołectwa; 8) utrzymanie i naprawa boisk; 9) remonty i doposażenie świetlic; 10) budowa wodociągów i kanalizacji."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbiczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Golubska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »