| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/111/16 Rady Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 t.j.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 t.j. z późn. zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej w § 5 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: " Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Michała Stern".

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/81/2016 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały określa inkasentów.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2015.528, 699, 774, 1045, 1283, 1777, 1890, M.P.2014.718, 895, M.P.2015 .735, 912, 1029.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »