| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Choceń

z dnia 20 maja 2016r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art.30 ust.6 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r.poz.191 z późn.zm.[1]))

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy nr XXXVI/221/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku do uchwały w rozdziale IV § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi:

a) dla dyrektora szkoły podstawowej - od 600 do 1200 zł miesięcznie,

b) dla dyrektora gimnazjum od 700 do 1300 zł miesięcznie,

c) za wychowawstwo klasy, opiekuna stażu, powierzenie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta - 70 zł miesięcznie,

d) dla wicedyrektora od 100 do 500 zł miesięcznie.".

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Choceń nr X/80/11 z dnia 28 września 2011 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pawłowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, 2015 r. poz. 357, poz. 1418, poz. 1268.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »