| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Osie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250), uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osie, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu, bez wezwania, w terminach:

1) za I kwartał do dnia 10 kwietnia danego roku;

2) za II kwartał do dnia 10 lipca danego roku;

3) za III kwartał do dnia 10 października danego roku;

4) za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 2. 1. Opłatę należy uiszczać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osie.

2. Indywidualny numer konta rozliczeniowego nadany zostanie po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/182/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2013 r. poz. 3373).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Roman Waśkowski


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach t.j. (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Osie jest obowiązana na podstawie art. 6l ww. ustawy, podjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Kwartalny termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest najbardziej racjonalny dla przeciętnego mieszkańca, a także optymalizuje sposób rozliczania opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. po wykonaniu usługi.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »