| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/124/16 Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XI/117/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 t.j.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz, 446 t.j.) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dragacz nr XI/117/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w ten sposób, że w miejsce § 6. Traci moc uchwałą Nr XVII/154/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 1840), wprowadza sie prawidłowy zapis w nastepującym brzmieniu:"§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/169/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 2754)".

§ 2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Uzasadnienie

W związku z błędem pisarskim podjęcie niniejszej uchwały prostującej oczywisty błąd w uchwale nr XI/117/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »