| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j Dz. 2014 r. poz. 150) 1 Rada Miejska w Lipnie uchwala, co następuje:[1])

§ 1. Uchwala się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016 - 2020" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/298/01 Rady Miejskiej w Lipnie, z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002, nr 61 poz. 1181).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Ewa Urbańska


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/142/2016
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zasób mieszkaniowy


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1322, 1777, z 2016r. poz. 8.,

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Patentowa "LECH"

.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »