| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 30 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446) oraz art.211, art. 212 ,214,215,222,235-237, art.239,art.258 ust.1 pkt 1 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]))

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XV/105/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG Nr XVI/115/2016 z dnia 25.02.2016 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2016 z dnia 26.02.2016 r., Uchwałą RG Nr XVII/121/2016 z dnia 24 marca 2016 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2016 z dnia 31.03.2016 r., Uchwałą RG Nr XVIII/125/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2016 z dnia 29.04.2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

a) sumę dochodów w kwocie 19 637 521,95 zł zmniejsza się o kwotę 102 298,00 zł, po zmianie plan dochodów wynosi 19 535 223,95 zł, z tego: dochody majątkowe 1 722 945,00 zł, dochody bieżące 17 812 278,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

b) suma wydatków w kwocie 20 517 521,95 zł zmniejsza się o kwotę 102 298,00 zł, po zmianie plan wydatków wynosi 20 415 223,95 zł, z tego: wydatki majątkowe 2 637 663,45 zł, wydatki bieżące 17 777 560,50 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 7 047 932,82 zł,

b) dotacje 979 149,00 zł,

c) obsługa długu publicznego 148 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan inwestycyjny na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Sucharski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/137/2016
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/137/2016
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/137/2016
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

W planowanych dochodach Gminy na 2016 r. wprowadzono następujące zmiany:

Dział 010 rozdz. 01010

Wprowadzono plan z tytułu usług w wysokości 1 200,00 zł.

Dział 600 rozdz. 60016

Wprowadzono środki od Lasów Państwowych z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kościelnej w Pruszczu- II etap.

W wyniku przeprowadzonego przetargu skorygowano środki z UE na przebudowę ulicy Kościelnej w Pruszczu -I etap.

Dział 758 rozdz. 75818

Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejszono subwencje ogólną o kwotę 83 002,00 zł w wyniku złożenia korekty sprawozdania za 2014 r.

Dział 756 rozdz. 75616

Zwiększono planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 2 915,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80101,80110. 80150

Zwiekszono planowane srodki z tytułu najmu składników majątkowych w wysokości 1 600,00 zł, wprowadzono dochody z tytułu sprzedazy ogrodzenia w wysokości 1 140,00 zł oraz w trzech rozdziałach na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono dotacje w wysokości 30 249,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkól w podręczniki i materiały edukacyjne.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 rozdz. 01042

Wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział 600 rozdz. 60016

Wprowadzono wydatki na przebudowę ulicy Kościelnej w Pruszczu - II etap oraz skorygowano w wyniku przeprowadzonego przetargu środki zaplanowane na I etap.

Dział 750 rozdz. 75023

Zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 758 rozdz 75818

Zmniejszono planowana rezerwę ogólna o kwotę 39 435,80 zł.

Dział 801 rozdz. 80101,80110,80150

W dziale tym zwiększono planowane wydatki na zakup książek i materiałów edukacyjnych.

Dział 854 rozdz. 85415

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto planowane wydatki zgodnie z wykorzystaniem -środki Sołectwa Łyskowo.

W zadaniach inwestycyjnych zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę ogrodzenia przy SP w W.Kloni o kwotę 15 000,00 zł i wprowadzono zadanie inwestycyjne - wykonanie placu z polbruku przed Szkołą Filialną w Wielkiej Kloni w wysokości 15 000,00 zł.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »