| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną za dany miesiąc kalendarzowy, uiszcza właściciel nieruchomości z dołu bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na rachunek dochodów Gminy Miasto Włocławek.

3. Właściciele nieruchomości mogą jednorazowo uiszczać opłaty, o których mowa w ust. 1, za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące jego wielokrotność, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/7/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/146/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XL/21/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013r.,poz. 1232, z 2014r., poz. 125 i poz. 1009).

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Chmielewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »