| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

a) 30 zł brutto za pojemnik o pojemności 120 litrów,

b) 46 zł brutto za pojemnik o pojemności 240 litrów,

c) 200 zł brutto za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

d) 800 zł brutto za kontener typu Kp 7;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 15 zł brutto za pojemnik o pojemności 120 litrów,

b) 23 zł brutto za pojemnik o pojemności 240 litrów,

c) 100 zł brutto za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

d) 500 zł brutto za kontener typu Kp 7.

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 30 zł brutto za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014 poz. 2192)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »