| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 6 ust. 12 i art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Jako inkasenta/ów do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się na 1% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Inkasent jest zobowiązany rozliczyć się z pobranych opłat najpóźniej z trzecim dniu roboczym od dnia, w którym upłynął termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 3981).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »