| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 21.2016 Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 12 Uchwały Nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 251 z późn. zm.[2])) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 14.085.524,22 na kwotę 14.140.407,22, wg załącznika nr 1;

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 15.891.242,22 na kwotę 15.946.125,22, wg załącznika nr 2.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo


Stanisław Sadowski


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21.2016
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 14 lipca 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

3 129 327,97

54 883,00

3 184 210,97

85215

Dodatki mieszkaniowe

488,24

192,00

680,24

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

488,24

192,00

680,24

85216

Zasiłki stałe

92 236,00

7 275,00

99 511,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

92 236,00

7 275,00

99 511,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

57 180,00

5 216,00

62 396,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

57 180,00

5 216,00

62 396,00

85295

Pozostała działalność

17 875,73

42 200,00

60 075,73

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

17 800,00

42 200,00

60 000,00

Razem:

14 085 524,22

54 883,00

14 140 407,22


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21.2016
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 14 lipca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21.2016
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 14 lipca 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 729 123,97

5 408,00

2 734 531,97

85215

Dodatki mieszkaniowe

488,24

192,00

680,24

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

488,24

192,00

680,24

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

57 180,00

5 216,00

62 396,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

57 180,00

5 216,00

62 396,00

Razem:

2 998 703,22

5 408,00

3 004 111,22


Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 21.2016
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 14 lipca 2016 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2016/74 z dnia 8 lipca 2016 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 192 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za III kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.45.2016 z dnia 6 lipca 2016 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.200 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach dożywiania,

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.46.2016/75 z dnia 8 lipca 2016 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.275 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.216 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wójt Gminy Baruchowo


Stanisław Sadowski


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

[2]) zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 470, 511, 740, 1299, 1674, 1689, 1909 i 2039

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »