| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/178/2016 Rady Gminy w Gąsawie

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gąsawa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Gminy Gąsawa liczbę:

1) 40 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

2) 25 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gąsawa nie mogą być usytuowane na terenie:

1) obiektów sportowych:

a) hala sportowa przy ul. Leszka Białego 6 w Gąsawie;

b) teren boiska do hokeja ze sztuczną trawą i teren orlika lekkoatletycznego na Stadionie Gminnym im. Leszka Białego przy ul. Sportowej 1 w Gąsawie;

2) kościołów i cmentarzy;

3) zakładów opieki zdrowotnej.

2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od granicy obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 3.

3. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od granicy obiektów wymienionych w art. 14, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.

4. Odległość określoną w ust. 2 i 3 mierzy się od wejścia lub wyjścia z obiektu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do celu.

§ 3. Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest możliwe po złożeniu odpowiednich dokumentów - wg przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4. Punkt sprzedaży powinien być zaopatrzony w tabliczkę umieszczoną w widocznym miejscu, informującą o zakazie sprzedaży alkoholu osobom do lat 18 i osobom nietrzeźwym oraz informującą o szkodliwości alkoholu.

§ 5. W punkcie sprzedaży powinno znajdować się i być okazywane organom kontrolnym aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/195/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gąsawa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 16 poz. 284).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik


Uzasadnienie

W związku z potrzebą zmiany dotychczasowej uchwały dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gąsawa, wprowadzono nowe uregulowania związane z lokalizacją tych punktów.

Zmniejszono odległość usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 20 metrów w odległości od obiektów sportowych (hali sportowej, boiska do hokeja oraz orlika lekkoatletycznego), kościołów i cmentarzy, i zakładów opieki zdrowotnej. Odległość ta jest wystarczająca do zapewnienia ochrony wymienionym obiektom, ponieważ ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie określa minimalnej odległości, która musi być zachowana, a jedynie wprowadza zakazy i przesłanki uniemożliwiające sprzedaż alkoholu w określonych miejscach i okolicznościach. Pozostawiono odległość 30 metrów od szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »