| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/182/2016 Rady Gminy w Gąsawie

z dnia 15 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gąsawa na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 i art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Gąsawa na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2048) wprowadza się następujące zmiany:

1) w granicach okręgu wyborczego nr 4 dodaje się ulicę Gustawa Mądroszyka będącą częścią Sołectwa Gąsawa;

2) w granicach okręgu wyborczego nr 5 dodaje się Sołectwo Marcinkowo Dolne.

2. Jednolity podział gminy Gąsawa na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany wniesione
w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gąsawie i tablicach ogłoszeń sołectwach gminy Gąsawa.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik


Załącznik do Uchwały Nr XIX/182/2016
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 15 lipca 2016 r.

Numer

okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwo Gąsawa - część, ulice: Kujawska, Kwiatowa, Leszka Białego, Marii Konopnickiej, Pałucka, Piastowska, Słowiańska, Tartaczna

1

2

Sołectwo Gąsawa - część, ulice: Huby, Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Trzemeszeńska

1

3

Sołectwo Gąsawa - część, ulice: Jeziorna, Krótka, Parkowa, Półwiejska, Rynek

1

4

Sołectwo Gąsawa - część, ulice: Biskupińska, Franciszka Kowalika, Gustawa Mądroszyka, Jasna, Żnińska

1

5

Sołectwa: Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne

1

6

Sołectwo Szelejewo

1

7

Sołectwa: Drewno, Głowy, Oćwieka, Ryszewko

1

8

Sołectwa: Annowo, Pniewy

1

9

Sołectwa: Laski Wielkie, Piastowo

1

10

Sołectwo Obudno

1

11

Sołectwa: Chomiąża Szlachecka, Nowawieś Pałucka

1

12

Sołectwo Gogółkowo

1

13

Sołectwo Biskupin

1

14

Sołectwo Godawy

1

15

Sołectwa: Komratowo, Łysinin

1

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik


Uzasadnienie

W związku z uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podziału Sołectwa Marcinkowo Górne na dwa odrębne sołectwa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2250) - sołectwo Marcinkowo Górne i sołectwo Marcinkowo Dolne, zaistniała konieczność ujęcia nowo powstałego sołectwa i dopisania sołectwa Marcinkowo Dolne do okręgu wyborczego nr 5.

Ponadto uchwałą Nr V/25/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gąsawie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 599), zaistniała konieczność ujęcia i dopisania nowo powstałej na terenie sołectwa Gąsawa ulicy Gustawa Mądroszyka do okręgu wyborczego nr 4.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923 i poz. 2281.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »