| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Raciążek

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 250) uchwala się , co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać :

1. gotówką - w kasie Urzędu Gminy Raciążek w godzinach urzędowania

2. przelewem - na rachunek bankowy w Banku KBS Filia Waganiec Nr 57 9537 0000 0050 1640 2000 0001

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/213/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciążek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sobociński


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), dotychczas podjęte akty prawa miejscowego, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających (tj. nie dłużej niż do 31 lipca 2016 roku). Mając to na względzie podjęcie uchwały stało się konieczne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »