| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 70.2016 Wójta Gminy Sadki

z dnia 19 lipca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z 28 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. , Uchwałą Nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 33.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 31.03.2016r. , Zarządzeniem Nr 40.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.04.2016r.,Uchwałą Nr XIX/28/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 28.04.2016 r., Uchwałą Nr XX/31/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 49.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.05.2016r., Uchwałą Nr XXI/35/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 59.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 13.06.2016r., Uchwałą Nr XXII/39/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.089.798,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące 23.872.108,08 zł;

2) dochody majątkowe 1.217.690,00 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 26.889.798,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 23.733.154,25 zł;

2) wydatki majątkowe 3.156.643,83 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 13. otrzymuje brzmienie:

Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2016 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.258.198,58 złotych".

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.200.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Wójt


Dariusz Gryniewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XXII/39/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2016 roku wynosił:

po stronie dochodów 25.005.357,17 zł

po stronie wydatków 26.805.357,17 zł

Dochody

Dział

852

Pomoc społeczna

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85215 o kwotę 1.355,91 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.47.2016 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego,

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85216 o kwotę 7.285,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.46.2016/52 - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 o kwotę 75.800,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.46.2016 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania;

Wydatki

Dział

750

Administracja publiczna

Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu Organizacyjnego RO.3037.3.2016.AO - w celu zabezpieczenia środków na obsługę prawną gminy ,

Dział

852

Pomoc społeczna

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 1.355,91 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.47.2016 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego,

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 7.285,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.46.2016/52 i wnioskiem kierownika GOPS 3011.16.2016 - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 75.800,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.46.2016 i wnioskiem kierownika GOPS 3011.15.2016- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania;

Administracja publiczna

Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia zadania inwestycyjnego pn. " budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Kościelnej w Sadkach"

Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu Finansów RF.3021.7.2016.AG ,

Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.432,88 z ł oraz zwiększenia o kwotę 750,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Dębowo;

Dokonać zmniejszenia planu wydatków na kwotę 1400,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Dębionek;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 84.440,91 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 84.440,91 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 25.089.798,08 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 26.889.798,08 zł

Wójt


Dariusz Gryniewicz

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »