| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 363/16 Rady Miasta Torunia

z dnia 21 lipca 2016r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Torunia zalicza się ulice zlokalizowane na działkach, których właścicielem jest Gmina Miasta Toruń, wymienione szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, oraz zgodnie z przebiegiem określonym na szkicach sytuacyjnych stanowiących załączniki od Nr 2A do 2F.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 363/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21 lipca 2016 r.

Wykaz ulic do nadania kategorii - droga gminna

Lp.

dane ewidencyjne

mpzp

nadanie nazwy ulicy

uwagi

Nazwa ulicy

długość
około -km

powierzchnia
ogółem m2

powierzchnia
m2

obręb

nr działki

użytek

własność
działek

numer
uchwały

data

nazwa jednostki
planistycznej

numer
uchwały

data

1

Stanisława Szymańskiego

0.790

15 901

23

45

142/80

zgodnie ze ZRID - dr

zgodnie ze ZRID - własność GMT

-

-

-

138/15

27 sierpnia 2015

ZRID WAiB.6740.15.2.5.2016.KJ

2

142/78

267

142/76

1 166

142/67

121

142/68

258

142/72

1 340

153/12

431

153/15

1

153/17

376

207/4

7 949

207/6

934

207/11

1 422

208/2

883

209/2

728

210/2

2

Forteczna

2.183

43 387

12 586

30

167

dr

GMT

128

27.08.2015

90.03-KD(L)4 90.03-KD(L)5 90.03-KD(Z)3

149/15 665/09

24 września 2015

29 października 2009

Wrzosy

26 677

192

3 866

221

258

cz. dz. 152/1

3

Ciechocińska

1.010

26 189

163

69

233

dr

GMT

131

2.08.2007

1.18-KD(Z)1

428/08

27 listopada 2008

Czerniewice

3 143

234

5 959

285

127

293

75

292

GMT/trwały zarząd MZD

10

310

GMT

499

298

GMT/trwały zarząd MZD

1 547

313

GMT

252

324

4 549

364

9 815

76

56

GMT/trwały zarząd MZD

50

63

GMT

4

Borowikowa

0.171

954

91

67

539

dr

GMT

219

30.12.2015

54.19-KD(D)2

429/08

27 listopada 2008

Rudak

382

538

336

537

38

536

107

535

5

Sezamkowa

0.111

1 127

1 127

62

82/30

dr

GMT

232

21.01.2016

83.16-KD(D)8

903/10 846/10

21 października 2010

2 września 2010

Kaszczorek

6

Skryta

0.226

3 052

748

71

245

dr

GMT

-

-

-

1018/06

18 maja 2006

Stawki

226

256

878

257

GMT/trwały zarząd MZD

688

258

GMT

79

cz. dz. 259

W

37

cz. dz. 207

365

cz. dz. 268

dr

31

cz. dz. 269

4,491

90 610

90 610


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 363/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »