| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 370/16 Rady Miasta Torunia

z dnia 21 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 4 do uchwały Nr 183/07 Rady Miasta Toruń z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 126 poz. 1899 z późn. zm.) po poz. 8, dodaje się poz. 9 i poz. 10 w brzmieniu:

Poz.

Obiekty

Kategoria drogi

krajowe

wojewódzkie

powiatowe

gminne

1

2

3

4

5

6

9

Jarmarki: Wielkanocny, Katarzyński oraz Bożonarodzeniowy

0,10 zł

-

0,10 zł

0,10 zł

10

Obiekty handlowe, w których prowadzony jest handel pamiątkami oraz innymi własnymi wyrobami artystycznymi promującymi Toruń przy ul. Pod Krzywą Wieżą oraz działalność wystawiennicza i handlowa artykułami artystycznymi na terenie całego Zespołu Staromiejskiego

0,10 zł

-

0,10 zł

0,10 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. l. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia oraz siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281; z 2016 r., poz. 770 i poz. 903.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »