| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Boniewo

z dnia 22 lipca 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.242, art. 243, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz.885 zm. poz.938 i poz. 1646; z roku 2014 poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz 1877, z roku 2015 poz. 238 poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150, z roku 2016 poz. 195)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XI/81/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XII/93/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 13.644.569,38 zł zwiększa się do kwoty 13.729.538,08 zł ;

zmiany przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków w wysokości 13.111.979,38 zł zwiększa się do kwoty 13.196.948,08 zł ;

zmiany przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Ciesielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/16
Rady Gminy Boniewo
z dnia 22 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zmiany do planu dochodów budżetu gminy na rok 2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/16
Rady Gminy Boniewo
z dnia 22 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zmiany do planu wydatków budżetu gminy na rok 2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/16
Rady Gminy Boniewo
z dnia 22 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zmiany do palnu zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/98/16
Rady Gminy Boniewo
z dnia 22 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zmiany do planu zadań z zakresu administracji rządowej po stronie wydatków


Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 84.968,70 zł z tytułu dotacji:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę 27.389,88 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy BOniewo, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DW16040/OZ-az,

- od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego otrzymaliśmy kwotę 57.578,82 zł zgodnie z decyzjami:

- decyzja Nr WFB.I.3120.3.44.2016 kwota 683 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

- decyzja Nr WFB.I.3120.3.45.2016 kwota 38.970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- decyzja Nr WFB.I.3120.46.2016 kwota 8498 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych oraz kwota 8.788 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2016 kwota 639,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

KPMG

KPMG jest międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych. KPMG w Polsce świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz doradztwa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »