| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/100/16 Rady Gminy Boniewo

z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281; z 2016 r. poz. 770, poz. 903 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych oraz ustalić przebieg istniejących dróg gminnych ujętych w wykazie PN "Wykaz dróg gminnych Gminy Boniewo" stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Ciesielski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/100/16
Rady Gminy Boniewo
z dnia 22 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

wykaz dróg gminnych Gminy Boniewo z dnia 23 czerwca 2016 roku


Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu aktualizacji ewidencji dróg gminnych, stwierdzono nieścisłości w zakresie : ilości, przebiegu oraz nazwy dróg gminnych .

Z uwagi na powyższe opracowano aktualny wykaz dróg gminnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika iż Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Gmina Boniewo wystąpiła z wnioskiem do Starosty Włocławskiego o wydanie opinii w sprawie zaliczenia ujętych w załączniku dróg do kategorii dróg gminnych.

Propozycja Wójta Gminy Boniewo w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została zaopiniowana pozytywnie przez Zarząd Powiatu Włocławskiego zgodnie z art.7a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Drogi ujęte w załączniku do niniejszej uchwały mają znaczenie lokalne , pełnią funkcje dróg dojazdowych i odpowiednio zapewniają dostępność komunikacyjną do funkcjonujących na terenie Gminy instytucji użyteczności publicznej, obiektów handlowo-usługowych oraz posesji mieszkalnych. Stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom .

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych stanowi podstawę do nadania numeracji przez Zarząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o drogach publicznych.

W związku z powyższym uchwałę uważa się za zasadną.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »